شرکت طرح و ایده به شماره ثبت ۲۹۵۱۸۱در سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را به صورت رسمی و قانونی  آغاز نموده است. شرکت طرح و ایده بنیانگذار ،سرمایه...
تجربه ای متفاوت ! با ما طبیعت را در آغوش بگیرید...
 واگذاری زمین و باغچه - فیروزکوه
واگذاری زمین پروژه نوشهر - مازندران
  واگذاری زمین پروژه رویان - مازندران
  واگذاری زمین پروژه کجور - مازندران